พา เล่น บา คารา คอม_คา สิ โน ออนไลน์ ต่าง ประเทศ_สูตรบาคาร่า 2560

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z
Name Department Contact
Adler, Emanuel Department of Political Science 416-946-8931
emanuel.adler@ คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง www.shanasjumpandrun.com
Akbari, Suzanne Conklin Centre for Medieval Studies, Department of English 416-978-5422
s.akbari@ คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง www.shanasjumpandrun.com
Ambros, Veronika Department of Slavic Languages and Literatures 416-926-1300 ext. 3200
veronika.ambros@ คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง www.shanasjumpandrun.com
Austin, Robert Centre for European, Russian, and Eurasian Studies 416-946-8942
robert.austin@ คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง www.shanasjumpandrun.com
Beiner, Ronald Department of Political Science 905-569-4404
rbeiner@chass. คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง www.shanasjumpandrun.com
Bergen, Doris L. Department of History 416-978-8483
doris.bergen@ คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง www.shanasjumpandrun.com
Bialystok, Franklin Canadian Studies Program franklin.bialystok@ คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง www.shanasjumpandrun.com
Birnbaum, Eleazar Department of Near and Middle Eastern Civilizations 416-978-3308
e.birnbaum@ คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง www.shanasjumpandrun.com
Blouin, Katherine Department of Classics, Department of Humanities, UTSC 416-287-7158
kblouin@utsc. คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง www.shanasjumpandrun.com
Bryant, Joseph M. Department for the Study of Religion, Department of Sociology 416-946-5901
joseph.bryant@ คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง www.shanasjumpandrun.com
Brym, Robert Department of Sociology 416-978-3410
rbrym@chass. คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง www.shanasjumpandrun.com
Chazan, Michael Department of Anthropology 416-585-4423
michael.chazan@ คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง www.shanasjumpandrun.com
Clark, Caryl Faculty of Music 416-946-5529
c.clark@ คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง www.shanasjumpandrun.com
Cohen, Adam S. Department of Art as.cohen@ คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง www.shanasjumpandrun.com
Comay, Rebecca Centre for Comparative Literature, Department of Philosophy 416-585-4437
comay@chass. คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง www.shanasjumpandrun.com
Dinovitzer, Ronit Department of Sociology ronit.dinovitzer@ คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง www.shanasjumpandrun.com
Dresher, Bezalel Elan Department of Linguistics dresher@chass. คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง www.shanasjumpandrun.com
Fehige, Yiftach Institute for the History and Philosophy of Science and Technology 416-946-5024
yiftach.fehige@ คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง www.shanasjumpandrun.com
Fox, Harry Department for the Study of Religion, Department of Near and Middle Eastern Civilizations 416-946-3244
harryfox@chass. คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง www.shanasjumpandrun.com
Garshowitz, Libby Department of Near and Middle Eastern Civilizations 416-978-3308
libby.garshowitz@ คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง www.shanasjumpandrun.com
Geva, Esther Department of Human Development and Applied Psychology, OISE 416-978-0916
esther.geva@ คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง www.shanasjumpandrun.com
Gibbs, Robert Department of Philosophy 416-978-6085
robert.gibbs@ คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง www.shanasjumpandrun.com
Goetschel, Willi Department of Germanic Languages and Literatures, Department of Philosophy 416-926-2320
w.goetschel@ คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง www.shanasjumpandrun.com
Gold, Elaine Department of Linguistics egold@chass. คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง www.shanasjumpandrun.com
Goldberg, Sol Anne Tanenbaum Centre for Jewish Studies, Department for the Study of Religion 416-978-1459
sol.goldberg@ คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง www.shanasjumpandrun.com
Green, Kenneth Hart Department for the Study of Religion 416-978-8116
kenneth.green@ คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง www.shanasjumpandrun.com
Harrak, Amir Department of Near and Middle Eastern Civilizations 416-978-3184
a.harrak@ คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง www.shanasjumpandrun.com
Harris, Jennifer A. Department for the Study of Religion 416-978-5938
jennifer.harris@ คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง www.shanasjumpandrun.com
Harrison, Tim P. Department of Near and Middle Eastern Civilizations 416-978-6600
tim.harrison@ คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง www.shanasjumpandrun.com
Heller, Daphna Department of Linguistics 416-978-8211
daphna.heller@ คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง www.shanasjumpandrun.com
Holmstedt, Robert D. Department of Near and Middle Eastern Civilizations 416-978-3180
robert.holmstedt@ คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง www.shanasjumpandrun.com
Hübner, Karolina Department of Philosophy 416-287-7174
คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริงkarolina.hubner@ คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง www.shanasjumpandrun.com
Kalmar, Ivan Department of Anthropology 416-585-4419
ivan.kalmar@ คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง www.shanasjumpandrun.com
Kaplan, Louis Department of Art, Department of Visual Studies, UTM คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริงlouis.kaplan@ คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง www.shanasjumpandrun.com
Kloppenborg, John S. Department for the Study of Religion 416-978-6493
john.kloppenborg@ คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง www.shanasjumpandrun.com
Komaromi, Ann Centre for Comparative Literature a.komaromi@ คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง www.shanasjumpandrun.com
Kornberg, Jacques Department of History 416-978-2467
kornberg@chass. คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง www.shanasjumpandrun.com
Leprohon, Ronald J. Department of Near and Middle Eastern Civilizations 416-978-3182
ronald.leprohon@ คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง www.shanasjumpandrun.com
Levi, Ron Department of Sociology, Munk School of Global Affairs 416-978-2486
ron.levi@ คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง www.shanasjumpandrun.com
Livak, Leonid Department of Slavic Languages and Literatures 416-926-1300 ext. 3143
leo.livak@ คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง www.shanasjumpandrun.com
Marrus, Michael R. Department of History 416-946-0648
michael.marrus@ คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง www.shanasjumpandrun.com
Marshall, John W. Department for the Study of Religion 416-978-6667
john.marshall@ คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง www.shanasjumpandrun.com
Meacham, Tirzah Department of Near and Middle Eastern Civilizations 416-946-8651
meacham@chass. คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง www.shanasjumpandrun.com
Metso, Sarianna Department of Historical Studies, UTM, Department of Near and Middle Eastern Civilizations 416-946-3243
s.metso@ คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง www.shanasjumpandrun.com
Meyerson, Mark Department of History meyerson@chass. คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง www.shanasjumpandrun.com
Most, Andrea Department of English 416-946-0828
andrea.most@ คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง www.shanasjumpandrun.com
Newman, Judith Department for the Study of Religion 416-585-4533
judith.newman@ คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง www.shanasjumpandrun.com
Nizri, Yigal Anne Tanenbaum Centre for Jewish Studies, Department for the Study of Religion 416-978-4705
yigal.nizri@ คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง www.shanasjumpandrun.com
Novak, David Department for the Study of Religion, Department of Philosophy 416-946-3229
david.novak@ คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง www.shanasjumpandrun.com
Orwin, Clifford Department of Political Science 416-926-1300 Ext. 3277
clifford.orwin@ คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง www.shanasjumpandrun.com
Paz, Alejandro Department of Social Sciences, UTSC 416-208-2891
alejandro.paz@ คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง www.shanasjumpandrun.com
Quayson, Ato Centre for Diaspora and Transnational Studies, Department of English 416-946-0586
a.quayson@ คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง www.shanasjumpandrun.com
Retallack, James Department of History 416-946-8944
james.retallack@ คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง www.shanasjumpandrun.com
Ripstein, Arthur Department of Philosophy, Faculty of Law 416-978-0735
arthur.ripstein@ คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง www.shanasjumpandrun.com
Ross, Jill Centre for Comparative Literature, Centre for Medieval Studies 416-813-4086
jill.ross@ คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง www.shanasjumpandrun.com
Saleh, Walid Department for the Study of Religion, Department of Near and Middle Eastern Civilizations 416-946-3241
walid.saleh@ คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง www.shanasjumpandrun.com
Shternshis, Anna Centre for Diaspora and Transnational Studies, Department of Germanic Languages and Literatures 416-946-3210
anna.shternshis@ คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง www.shanasjumpandrun.com
Silver, Dan Department of Sociology 416-208-2698
dsilver@utsc. คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง www.shanasjumpandrun.com
Subtelny, Maria E. Department of Near and Middle Eastern Civilizations 416-978-5245
m.subtelny@ คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง www.shanasjumpandrun.com
Troper, Harold M. Department of Theory and Policy Studies, OISE 416-978-1219
harold.troper@ คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง www.shanasjumpandrun.com
Vande Moortele, Steven Faculty of Music 416-946-8555
steven.vandemoortele@ คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง www.shanasjumpandrun.com
Viola, Lynne Department of History 416-946-8944
lynne.viola@ คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง www.shanasjumpandrun.com
Weinrib, Ernest Department of Classics, Faculty of Law 416-978-8581
e.weinrib@ คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง www.shanasjumpandrun.com
Weinrib, Lorraine E. Department of Political Science, Faculty of Law 416-978-5075
l.weinrib@ คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง www.shanasjumpandrun.com
Weisman, Karen Department of English 416-978-2318
karen.weisman@ คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง www.shanasjumpandrun.com
Wittmann, Rebecca Department of Historical Studies, UTM, Department of History 416-946-8968
wittmann@chass. คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง www.shanasjumpandrun.com
Wróbel, Piotr Department of History 416-946-8971
piotr.wrobel@ คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง www.shanasjumpandrun.com
Yehudai, Ori Anne Tanenbaum Centre for Jewish Studies, Department of History